Haber,sohbet,sağlık,hikaye,MSC

Sedir Ağacı Fan Sedir Ağacı Fan
@sedir-agaci | 5 Jun 18 - 19:02

Pek çok kez yazdım. Benim evrim görüşüm ve antik tarih görüşüm genele pek uymaz.

Gerçeğe ancak Hintliler, Türkler ve Çinliler'in kendi gerçek tarihlerini yazmaya başladıklarında ulaşacağız. Çünki bugünki medeniyetlerin kaynağı Asya.

Tekrar tarihe not düşeyim.

Görüşüme göre İndus Vadisi her şeyin başladığı yer. Evrimin tepesindeki en gelişmiş ırk orada ve en az 12 bin yıl öncesine tarihleniyor. O dönem saflar ve göçlerle melezleşme henüz başlamamış. Zannımca orangutandan evrilmişler. Hem davranış tarzları hem kan grupları örtüşüyor.

Son buzul çağının sona ermesi ile de olaylar başlıyor ve tarih yazılıyor.

Buzul çağında, Hindistan'ın kuzeyi kadar bu taraflarda Avrupa'nın ortası Kafkaslar filan hep buzullar altında olmalı.

Tarih değişiyor ama 13 bin yıl dan daha önce buzullar erimeye başlıyorlar. Tabi küt diye 3 dakkada olmuyor bu iş, binlerce yıl sürüyor, halada devam ediyor. Denizlerimiz her yıl bir kaç santim yükseliyor. Tüm buzullar eridiğinde, tahmine göre şu anki seviyesine göre 64 metreden daha fazla deniz suları yükselmiş olacak ve bu iş yaklaşık 100 yıl içinde olacak.

13 bin yıl önce (belki daha önce) başlayan buzul çözülmesi ile denizlerin yükselmesi sonucu, Akdeniz kuru ova iken Cebelitarık'tan okyanus suları geliyor ve akdeniz ova dan denize dönüşüyor. Sular Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını da geçerek Karadeniz'i de dolduruyor. Karadeniz altında köyler kasabalar bulundu.

Buzulların altındaki, önünde buzul seti olan kapalı göller, buzullar çekilince önünde engel kalmadığından, sel olup önüne gelen her şeyi yok ederek okyanuslara denizlere boşalıyorlar. Bazı nehirlerin yatakları değişiyor, sulak yerler kurak hale geliyor.

Bunlardan biri de Hindistan'ın kuzeyinde. Delilleri arkeologlar tarafından bulunmuş. hem denizlerin 132 metre yükselmesi, hemde gölün tüm şehirleri yerle bir etmesi sonucu, deniz kenarındaki pek çok yerleşim yeri sular altında kalıyor. Son bulunan deniz altındaki şehir son 10 yıla ait. Dünyadaki en eski yerleşim yeri olma ihtimali var ancak akıntı altında olduğundan çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Görüş sıfıra yakınmış deniz altında.

Suların bu hareketi sonucu binlerce yıl süren göçler başlıyor. Nuh tufanı da bu sellerle doğmuş olmalı ve göçlerle batıya taşınmış olmalı. O dönem dünyanın kalanında destan üretecek bir medeniyetin bulguları yok. Kalan kesim diğer maymunlardan evrilen daha vahşi ilkel ırklar.

Denizler yükselince seller basınca İndus Vadisi halklarının bir kısmı batıya doğru göçlere başlıyor. Binlerce yılda Afganistan Pakistan İran ve en son Mezopotamya'ya kadar gelip Sümer uygarlığının temellerini atıyorlar. tabi yol üzerinde de medeniyetlerine ait izler bırakıyorlar.

Dünyada başka insan ırkları da var ve şempanzeden, makaktan evrilmişler. Daha vahşiler ve tüm vahşiler gibi aç gözlüler. En vahşisi zannımca şempanzeler.

İndus vadisi toplumu batıya göçünce, kültürlerini destanlarını da beraberlerinde getiriyorlar. getirdikleri bu kültürden tek tanrılı dinler doğuyor.

Bu arada indus vadisine komşu, kuzeyindeki ve doğusundaki çekik gözlü asya ırkından farklı gruplar, farklı tarihlerdeki 3 farklı göçle Amerika Kıtası'na geçiyorlar. O tarihlerde arada deniz yok buzullarla 2 kıtanın kuzeyi birleşik. Asya medeniyetini de götürüyorlar.

En eski destan Nuh tufanı. Din kitaplarında da var, Tevrat ve Kuran da geçiyor, hatta maya kültüründe de var.

Bu destan din kitaplarından binlerce yıl öncesinde de var ve çivi yazılı tablatlerde bulunuyor. İlk yazımı sümer dilinde. Sonraki uygarlıklarda aynı destanı kendi dillerinde yazmışlar ama isimleri değiştirmişler.

Sümerlerin ilk yazdığı destanda Peygamberin ismi Nuh değil, Ziusudra.

Sonraki Babil ve Akad tabletlerinde ve din kitaplarında farklı isim kullanılıyor ama destan aynı.

Belli ki din kitapları oluşturulurken, indus vadisi kültürünün özellikleri alınmış ve kullanılmış.

İşin ilginci Ziusudra ismi. Ne kadar çok Hint ismini andırıyor değil mi. Sanskritçe vedalarda da bu kelime geçiyormuş. Oradaki tarihlendirme ve detayları bilmediğimden vedalara girmeyeceğim.

Daha sonra binlerce yılda şempanze ve makaktan evrilen toplumların göçleri ve akınlarıyla indus vadisi toplumları melezleşiyor ve dünyaya bir ölçüde yayılıyor. Bugün dünya halkının %20 sinde genleri var az yada çok. kalanı şempanze ve makak.

Dinler neden doğmuş. Budizm hayatın gerçeğini arama uğraşından doğmuş. İlk anda nirvana'ya ulaşanların anlattıkları ile başlamış ama sonra onu makaklar dine çevirmişler tapmaya başlamışlar. Özünden epey uzaklaşmış.

Diğer 3 semavi din ise, orangutanların vahşi şempanze ve makakları doğru yolda tutmak istemelerinden kaynaklandığını düşünüyorum.

Vahşi şempanzeler, çevrelerini yağmalayıp, talan edip katliamlar, hırsızlıklar tecavüzler yapınca. Orangutanlar onlara havuç ve sopa göstermişler. Cennet ve cehennem.

(Devamı bir sonraki yazıda)
(22 Mart 2018)

0 Comment | 0 Like | 194 Click

You need to login to comment. LOGIN

If you do not have an account, sign up. REGISTER


Other Shares

Recent Shares

News, entertainment, information, chat and more...Yukarı