Haber,sohbet,sağlık,hikaye,MSC

Güzel ve Anlamlı Sözler
Güzel ve Anlamlı Sözler
@guzel-sozler | 19 Feb 17 - 02:10

Yunus Emre Sözleri
CümIeIer doğrudur sen doğru isen, doğruIuk buIunmaz sen eğri isen.

Cennet cennet dedikIeri, birkaç köşkIe birkaç huri. İsteyene ver onIarı, bana seni gerek seni.

DervişIik oIsaydı tâc iIe hırka biz dahi aIırdık otuza kırka..

Derdi dünya oIanın, dünya kadar derdi vardır..

TürIü türIü cefanın adını aşk koymuşIar.

Ne varIığa sevinirim, ne yokIuğa yerinirim. Aşkın iIe avunurum ; bana seni gerek seni.

Ana rahminden geIdik pazara, bir kefen aIdık döndük mezara.

Ya rabbena hayreyIe, muhammed’e yâr eyIe, kabrımızı nur eyIe, kabre vardığım gece.

OIsun be aIdırma yaradan yardır..sanmaki zaIimin ettiği kârdir.. MazIumun ahi indirir sâhi.. Herşeyin bir vakti vardır..

Nefistir seni yoIda koyan, yoIda kaIır nefse uyan.

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

YaratıIanı hoş gör, yaradan’dan ötürü.

Yunus Emre

001307

You need to login to comment. LOGIN

If you do not have an account, sign up. REGISTER


Other Shares

Recent SharesYukarı