Haber,sohbet,sağlık,hikaye,MSC

Bir Ayet Bir Hadis Bir Ayet Bir Hadis
@1-ayet-1-hadis | 22 Jun 17 - 16:02

Ayet-el Kürsi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Ayet-el Kürsi Anlamı (Meali)
Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır.
Diridir, kayyumdur.
Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur.
İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir?
O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.
Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.
Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.)
Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Ayet-el Kürsi Hakkında
Kur'an-ı Kerim'in 2. suresi olan Bakara Suresinin 255. ayetine Ayet-el Kürsi denir. Ayette geçen "kürsiyyühüssemâvâti" tabirinden dolayı ayete bu isim verilmiştir.

Ayet-el Kürsi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm.
151428

1 Comment
Aşık Ali Aşık Ali
23 Jun 17 - 16:32
Böyle bir hesap olması da güzel. Hayırlı olsun...
Yorumlar kapalıdır.Other Shares

Recent SharesYukarı